🚚INGYENES SZÁLLÍTÁS 15 990 Ft feletti online vásárlás esetén! A termékeket a kézhezvételtől számított 100 napon belül visszaküldheti nekünk.

01 – Tárgy


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „Szerződési Feltételek”) szabályozzák az adásvételi szerződés (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) megkötésével létrejött jogviszonyt az ATLASFORMEN, a francia törvények szerint egyszerűsített részvénytársaság, melynek törzstőkéje 1.659.866,- €, és amely a Párizsi Cégjegyzékben a 449 149 038-es szám alatt van nyilvántartva, székhelye: 87-89 rue La Boétie, irányítószáma: 75008, Párizs, Franciaország, adószáma: FR47 449 149 038 (a továbbiakban „Eladó”), valamint a Magyarországon lakóhellyel rendelkező fogyasztó (a továbbiakban „Vevő”) között, amennyiben az adásvételi szerződés telefonon, postai úton, vagy interneten köttetett a http://www.atlasformen.hu honlap (a továbbiakban „Honlap”) segítségével.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Polgári törvénykönyv”) szerint fogyasztó alatt minden olyan természetes személy értendő, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

Az adásvételi szerződés tartalmát az Eladónak kézbesített Vevői megrendelés képezi az alábbi feltételek, az Általános Szerződési Feltételek, valamint az olyan további iratok feltételei alapján, amelyekre a megrendelés vagy az Általános Szerződési Feltételek hivatkoznak, mint az adásvételi szerződés tartalmára. Az adásvételi szerződés az Eladó székhelyén vagy az ügyfélszolgálat címén megtalálható, és az Eladó lehetővé teszi a Vevő számára a szerződéshez való hozzáférést.

Ajánlat alatt a szerződés megkötésére irányuló szándékot egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat értendő.

Az Eladónak a reklám, katalógus, vagy árukiállítás formájában végzett vállalkozó tevékenysége során tett indítványa, hogy az árut vagy szolgáltatást átadja meghatározott ár ellenében, ajánlatnak minősül, azzal a kikötéssel, hogy ez a készlet erejéig, vagy az Eladó teljesítésre vonatkozó képességének megszűnéséig érvényes. Amennyiben az Eladó minden igyekezete ellenére sem képes a rendelt árut leszállítani, elsősorban a készlet kifogyása miatt, vagy azért, mert az áru nem azonnal áll rendelkezésre, a Vevőt a lehető leggyorsabban értesítik.

Az Eladó üzleti dokumentációja tartalmazza az Eladó katalógusait és promóciós kiadványait is.

Az alábbiakban találhatók az Eladó elérhetőségi adatai, amelyekre a Vevő elküldheti a megrendelését, és amelyek használatával a Vevő az Eladótól bármilyen információt kérhet, beleértve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat, és amelyekkel az adásvételi szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos, vagy az adásvételi szerződéstől való elállásból fakadó jogait érvényesítheti:

ATLASFORMEN - ügyfélszolgálat Magyarországon (a továbbiakban „az Eladó ügyfélszolgálata“))
Atlas For Men
Budaörs 2041Pf. 21

Telefonos elérhetőség megrendelés küldése céljából (vezetékes telefonról helyi tarifával hívható szám):
Tel.: +36 1 245 5819
hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között és szombaton 8.00 és 15.00 óra között.

Telefonos elérhetőség minden további kérdés céljából:
Tel.: +36 1 245 5793
hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között és szombaton 8.00 és 15.00 óra között.


02 - A termékek alapvető jellemzői – Az ajánlatok érvényessége


Az Eladó tájékoztatja a Vevőket az értékesített termékek (a továbbiakban „tárgy”, vagy „áru”) tulajdonságairól, az áruk használatáról és karbantartásáról, a helytelen használat vagy karbantartás által keletkező kockázatokról, valamint a jogszabályi előírásokban előírt tényekkel kapcsolatban.

Amennyiben az a termék tulajdonságai vagy használati módja és használati időtartama szempontjából szükséges, az erre vonatkozó információk elérhetők a mellékelt írásos útmutatóban

A termékekről készült fényképek áttekintést nyújtanak minden termékről. Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a termék színének ábrázolása elektronikus eszközön torzított lehet. A termékek méretei megtalálhatók a Honlapon egy áttekinthető lista formájában. A méret kiválasztásához szükséges információk szintén elérhetők a Honlapon, valamint az Eladó üzleti dokumentációjában.

Az Eladó termékei megfelelnek a jogszabályi előírásokban foglalt követelményeknek.

Az Eladó a termék pótalkatrészeit biztosítani tudja a Vevő számára, azzal a feltétellel, hogy a pótalkatrészek az Eladó egyes beszállítóinál elérhetők. Az, hogy időben meddig képes az Eladó biztosítani a pótalkatrészeket a Vevő számára, az Eladó beszállítóitól függ. Amennyiben ezen információk elérhetők, az Eladó tájékoztatja erről a Vevőt a jelen cikk 1. bekezdésében foglaltak szerint.

Az Eladó ajánlatai időben korlátozottak. Az ajánlatok az Eladó üzleti dokumentációjában közölt ideig érvényesek, vagy amíg azok publikálva vannak a Honlapon.

Amennyiben az Eladó nem tudja a Vevőnek leszállítani a megrendelt terméket, az Eladó a Vevőnek olyan termék szállítását kínálhatja fel, amely a megrendelt áruhoz hasonló, vagy ahhoz képest jobb tulajdonságokkal és minőséggel rendelkezik (a továbbiakban „Helyettesítő Termék”). A Vevőnek jogában áll a Helyettesítő Terméket az Eladó költségén visszaküldeni az Eladónak az Általános Szerződési Feltételek 6. cikkében leírt szabályok szerint.


03 - Megrendelések elfogadása az Eladó által


A Vevő telefonon keresztül, postai úton vagy a Honlapon keresztül rendelheti meg a termékeket.

A Vevő minden megrendelésnél megadhat promóciós kódot. A promóciós kódokat nem lehet kombinálni, és mindig csak egy promóciós kódot lehet használni.

A szerződések megkötésének lehetséges nyelve a következő: magyar [*]

Telefonon történő megrendelés: Az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között abban a pillanatban számít megkötöttnek, amikor a megrendelést az Eladó ügyfélszolgálati munkatársa jóváhagyta. Ezen szerződés nem minősül írásban foglaltnak.

Postai úton történő rendelések: Az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között abban a pillanatban számít megkötöttnek, amikor az Eladó megkapja a Vevő által küldött megrendelőlapot. Ezen szerződés írásban foglaltnak minősül.

Honlapon keresztül történő megrendelés: Az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között akkor számít megkötöttnek, amikor a Vevő elküldi a megrendelést azzal, hogy:

a) a megrendelt termékeket a „kosárba” helyezi,

b) amennyiben lehetséges, a megfelelő mezőben megadja a promóciós kódot,

c) a megjelenített űrlapon megadja a kért adatokat,

d) ellenőrzi a megrendelt termékeket, azok teljes vételárát, valamint a megrendelt termékek szállítási költségeit (a továbbiakban „szállítási költségek”),

e) elolvassa az Általános Szerződési Feltételeket és jóváhagyja azokat azzal, hogy az űrlapon a fizetési módnál bejelöli az alábbi tájékoztató szöveg melletti négyzetet: „Tájékoztattak az Atlas For Men társaság Általános Szerződési Feltételeiről, és a négyzet kipipálásával elfogadom azokat. Tudomásul veszem, hogy a megrendelésem fizetési kötelezettséget von maga után”.,

f) A „Jóváhagyás és fizetés” mezőre kattint.

A Vevő a megrendelés elküldése előtt a Honlapon ellenőrizheti és kijavíthatja a megrendelés folyamata során az adatok megadásakor keletkezett hibákat.

Azt követően, hogy az Eladó megkapja a Vevő rendelését, az Eladó elküld a Vevő által megadott e-mail címre egy üzenetet, amellyel igazolja a megrendelés átvételét. Amennyiben az üzenet legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, a Vevő a szerződés teljesítésére nem kötelezhető. Az üzenet az alábbiakat tartalmazza::

- az adásvételi szerződés fő jellemzőinek átfogó áttekintését, egész pontosan a megrendelt termékeket, azok minőségét és árát, a szállítási költségeket, az áruszállítás címét, a számlázási címet és a szállítás időpontját;

- egy hivatkozást az Általános Szerződési Feltételekre, valamint a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő további dokumentumokra;

- az adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványát (használható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatvány is);

- a törvényi előírások által előírt további információkat és adatokat, esetleg olyan adatokkal együtt, hogy mennyi ideig állnak majd rendelkezésre pótalkatrészek a megrendelt termékekhez.

A Vevő a megrendelés elküldésével igazolja, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételek megrendelés elküldésekor hatályos változatát.

04 – Ár és fizetési mód


A termékárak olyan árak, amelyek szerepelnek:

  • az Eladó üzleti dokumentációjában;
  • a Honlapon az adásvételi szerződés megkötése pillanatában, amennyiben az ajánlat a Honlap segítségével került kézbesítésre, vagy az ajánlat elküldése pillanatában, amennyiben az ajánlat postai úton került kézbesítésre.

Az ár alatt az áfát tartalmazó bruttó ár értendő, szállítási költség nélkül.

A szállítási költséget a Vevő fizeti. A szállítási költség a megrendelőlapokon és a Honlapon is fel van tüntetve, és 1 290 forintba kerül Magyarország területén történő áruszállítás esetén.

  • A szállítási költségek Vevő által történő kifizetésének módja fel van tüntetve a megrendelőlapokon és a Honlapon is.

A Vevő a termék árát és a szállítási költséget Visa vagy Mastercard kártyával előre a megrendeléskor, vagy pedig utánvéttel a küldemény átvételekor fizeti.

Bankkártyás fizetés esetén az Ügyfél megadja a kártyán lévő 16 számjegyet, valamint a lejárati dátumot és a kártya hátoldalán, az aláírás mellett található 3 számjegyet (CVC biztonsági kód). A webhely SSL (Secure Socket Layer) típusú biztonságos fizetési módot használ. A banki adatok titkosítva vannak, és nem keringenek szabadon az interneten.

ÁFA-s számla

ÁFA-s számla igény esetén kérjük, rendelését vagy honlapunkon vagy telefonon keresztül adja le. Amennyiben a honlapunkon rendel, kérjük, azzal a névvel és címmel regisztráljon oldalunkon, amelyre az ÁFA-s számlát kívánja igényelni. A rendelés folyamatánál tud hozzáadni egy újabb szállítási címet, amennyiben az eltérne a regisztrációnál megadottól. Visszamenőleg sajnos nem áll módunkban kiállítani ÁFA-s számlát. Megértését köszönjük.

05 – A termékek szállítása

 

A termékek kizárólag Magyarország területén kerülnek kiszállításra.

Magyarországon a küldemények szállítása és kézbesítése a Magyar Posta hálózatának keretein belül történik.

Csomagja tartalmazhat marketing anyagokat (katalógusok, szórólapok és más kiadványok) más cégektől. Ezek a marketinganyagok névtelenül kerülnek behelyezésre az Atlas For Men csomagjaiba, ez azt jelenti, hogy az adott társaságok nem rendelkeznek az Ön személyes adataival.

A termékek szállítására vonatkozó, a Honlapon és az üzleti dokumentációban szereplő határidők a megrendelés feldolgozására, elküldésére és kézbesítésére vonatkozó szokásos átlagos határidőket tükröznek. Ezek csak tájékoztató jellegűek, a kézbesítés pontos ideje többek között a termék raktáron való elérhetőségétől is függ. A Honlapon keresztül leadott rendelések esetén a termék normál küldemény formájában történő szállítására vonatkozó legkésőbbi határidő a megrendelés Eladó általi átvételétől számított 10 nap. Postai úton történő rendelések esetén a termék normál küldemény formájában történő szállítására vonatkozó legkésőbbi határidő a megrendelés Eladó általi átvételétől számított 15 nap.

A termékek abban a pillanatban minősülnek kézbesítettnek, amikor a szállító a Vevő által meghatározott címen átadta a Vevőnek a megrendelt terméket.

Az utánvéttel küldött áru ismételt át nem vétele, és a Vevő részéről való kimutatható érdeklődés hiánya esetén az Eladó fenntartja a jogot, hogy az érintett Vevő tekintetében blokkolja az utánvéttel való fizetés módját, erről az érintett Vevőt értesíti.

A hibás teljesítésből származó bármilyen jogok érvényesítése (a továbbiakban többek között „reklamáció”) esetén a Vevőnek jogában áll az Eladó ügyfélszolgálati osztályához fordulni.

ATLASFORMEN - Ügyfélszolgálat Magyarországon ,(a továbbiakban „az Eladó ügyfélszolgálata“))
Atlas For Men
Budaörs 2041
Pf. 21

Telefonos elérhetőség megrendelés küldése céljából (vezetékes telefonról helyi tarifával hívható szám):
Tel.: 06 1 245 5819
hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között és szombaton 8.00 és 15.00 óra között.

Telefonos elérhetőség minden további kérdés céljából (vezetékes telefonról helyi tarifával hívható szám):
Tel.: 06 1 245 5793
hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között és szombaton 8.00 és 15.00 óra között.


06 - Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz való jog

 

Csere és visszatérítés: Az Atlas For Men lehetővé teszi, hogy az Ügyfél a megrendelt termékeket a kézhezvételtől számított száz (100) napon belül visszaküldje.

Ennek érdekében vissza kell küldenie a csomaghoz mellékelt vásárlást igazoló számlával küldött visszaküldési nyomtatványt. Így, ha egy árucikk nem megfelelő, az Ügyfél kicserélheti azt, vagy igényelheti a termék árának visszatérítését.

Portós vagy utánvétes visszaküldések, valamint a sérült vagy hiányos árucikkek nem lesznek elfogadva.

Az Ügyfélnek a termékeket az Atlas For Men részére az alábbi címre kell visszaküldenie:
Atlas For Men
Budapest 1004
CSLK

Azt tanácsoljuk, hogy a visszaküldeni kívánt termékeket a Magyar Posta által juttassa vissza nekünk, ugyanis fennáll az esélye, hogy a más csomagküldő szolgálatok által kézbesített csomagokat a CSLK nem tudja fogadni.

A termékeket az eredeti állapotukban, és lehetőség szerint eredeti csomagolásukban, az Ügyfélnek kiszállított állapotban kell visszaküldeni, és nem lehetnek rajtuk szétszerelésre, telepítésre vagy használatra utaló jelek.

A csomagolási költség az Ügyfelet terheli.

Az Atlas For Men kizárólag hibás termék vagy az Atlas For Men részéről felmerülő szállítási hiba esetén téríti vissza a termék visszaküldésének postaköltségét a postán kapott fizetési bizonylat bemutatásának ellenében.

A visszatérítésre vagy a cserére a visszaküldött csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor.

Elállás: A törvény lehetőséget kínál az Ügyfélnek, hogy 14 napon belül gyakorolja az elállási jogát.

Ezért a termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül az Ügyfél indoklás és büntetés fizetése nélkül a következő módokon tájékoztathatja az Atlas For Men-t a vásárlástól való elállási szándékáról:
- Visszaküldve az elállási nyomtatványt;
- Egyértelműen tájékoztatva az Ügyfélszolgálatot levélben, e-mailben vagy telefonon (telefonszám +36 1 245 5793 - helyi hívás díja vezetékes telefonról).

Ebben az esetben az Ügyfélnek 14 nap áll a rendelkezésére, hogy visszaküldje a termékeket az Atlas For Men számára, miután közölte elállási szándékát az Atlas For Men-nel.
Az Ügyfél visszaküldheti a termékeket azzal egyidőben is, hogy közli elállási szándékát a fent jelzett módon.

Az Ügyfél kifejezetten elismeri, hogy az elállási jog nem vonatkozik azokra a kibontott termékekre, amelyeket higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, a személyre szabott termékekre, valamint a audio- és video-adathordozókra, ha ezek ki vannak bontva.
Az elállási jog gyakorlása a fent említett feltételek mellett feljogosítja az ügyfelet a kifizetett összegek visszatérítésére, ideértve a kiküldés szállítási költségét (normál tarifa), 14 napon belül, miután az Atlas For Men tudomására jutott az ügyfél elállási szándéka. Amennyiben a szállítási költségeket átalányösszegben rögzítik, függetlenül a szállított termékek számától, az Atlas For Men nem téríti meg a kiküldés szállítási költségeit (normák tarifa), ha az Ügyfél az adott rendelésből az árucikkeknek csak egy részét küldi vissza.

A visszatérítés ugyanakkor halasztható a termékek visszaérkezéséig vagy a feladását igazoló szelvény beérkezéséig - amelyik ezek közül előbb teljesül.

07 – Hibás teljesítésből eredő jogok

 

Átvételkori minőség

Az Eladó a Vevő felé felelősséget vállal azért, hogy a termék az átvételkor hibátlan. Az Eladó a Vevő felé felelősséget vállal elsősorban azért, hogy abban az időben, amikor a Vevő a terméket átvette:

a) a termék olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekről a felek megegyeztek, vagy ilyen megegyezés híján olyan tulajdonságokkal, amelyeket az Eladó vagy a gyártó vele kapcsolatban leírt, vagy amelyeket a termék tulajdonságaival kapcsolatban előadott reklám alapján a Vevő a terméktől várt,
b) a termék alkalmas az Eladó által feltüntetett rendeltetési célra, vagy olyan célra, amelyre az olyan típusú terméket általában használni szokás,
c) a termék minőségében vagy kivitelezésében megegyezik a mintával vagy a tervezettel, amennyiben a minőség vagy kivitelezés a megegyezett minta vagy tervezet alapján került meghatározásra,
d) a termék mennyisége, mérete és súlya megfelelő és
e) a termék megfelel a jogszabályi előírásokban foglalt követelményeknek.

Abban az esetben, ha a termék hibája a Vevő által történő átvételtől számított hat hónapon belül kerülne megállapításra, akkor az áru már az átvételkor is hibásnak tekintendő, kivéve, ha ez a termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyezhetetlen.

A fentiekben foglalt rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra:

a) alacsonyabb áron értékesített áru esetén olyan hibára, amely miatt megállapításra került az alacsonyabb ár – azzal, hogy ezt a hibát a Vevő szerződéskötéskor ismerte vagy ismernie kellett,
b) az áru rendeltetésszerű használatával bekövetkezett kopásra, használt áru esetén az elhasználódás vagy kopás mértékének megfelelő hibára, amellyel az áru rendelkezett már a vevő által történő átvételkor - azzal, hogy ezt a hibát a Vevő szerződéskötéskor ismerte vagy ismernie kellett.
Hibás teljesítésből nem származik a Vevőnek joga, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett, vagy ha a Vevő a hibát önmaga okozta.

Hibás teljesítésből eredő törvényes jogok

1. Kellékszavatosság

A Vevőnek jogában áll, hogy kellékszavatossági igényét érvényesítse az Eladóval szemben hibás termék esetében, mégpedig az átvételétől számított huszonnégy hónapon belül. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül az Eladóval közölni.

a) Amennyiben hibás teljesítésre kerül sor, a Vevőnek jogában áll:kijavítást vagy kicserélést igényelni (azaz igényelni, hogy a hibát egy új, hibátlan termék vagy a hiányzó rész átadásának kiszállításával hárítsák el), kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. Amennyiben a hiba csak a termék alkatrészét érinti, a Vevő csak az alkatrész cseréjét kérheti; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni (azaz, hogy a vételárból megfelelő árengedményt kapjon); vagy
c) a hibát az Eladó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
d) a szerződéstől elállni (tehát visszaadni a vásárolt terméket úgy, hogy visszakapja a vételárat), ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye (különösen akkor, ha a hiba azonnal elhárítható). 

Új termék szállítását, vagy a tárgy alkatrészének cseréjét a Vevő igényelheti elháríthatatlan hiba esetén is, ha a terméket nem lehet megfelelő módon használni a hiba ismételt előfordulása végett, vagy több hiba (egyszerre legalább három) megjelenése miatt a javítást követően sem (legalább két javítást követően). Ilyen esetben a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől.

Ha a Vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti az új tárgy kiszállításához, alkatrészének cseréjéhez, vagy a tárgy javításához való jogát, illetve a hibát nem javítja/javíttatja ki az Eladó költségén, a vételárból megfelelő árengedményt igényelhet. A Vevőnek joga van megfelelő kedvezményre abban az esetben is, ha az Eladónak nem áll módjában, hogy a Vevőnek hibátlan új tárgyat szállítson, kicserélje annak alkatrészét, vagy a tárgyat megjavítsa.

Ha a hiba jelentéktelennek minősül, a Vevőnek jogában áll, hogy a hiba elhárításra kerüljön, vagy pedig a vételárból való megfelelő kedvezmény illeti őt.

2. Termékszavatosság

Amennyiben az Eladó a tárgyat hibásan szolgáltatja, a Vevő jogosult vagy az 1. alpontban említett kellékszavatossági jogok, vagy a jelen 2. alpontban említett termékszavatossági jogok érvényesítésére. Ugyanakkor amennyiben a Vevő eredményesen érvényesíti termékszavatossági igényét, a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben (nem pedig az Eladóval szemben) érvényesítheti. Ezen alpont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó általi forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vevő termékszavatossági igényét a tárgy a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül az Eladóval közölni.

A Vevőnek termékszavatossági igénye alapján jogában áll:

a) a termék kijavítását kérni, vagy
b) amennyiben a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, a termék kicserélését kérni (azaz igényelni, hogy a hibát egy új, hibátlan termék vagy a hiányzó rész átadásának kiszállításával hárítsák el).

A gyártó vagy forgalmazó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha az alábbiak közül egy tényt bizonyítani tud:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

3. Garancia (jótállás)

Bizonyos termékekre, mint amilyenek például az órák vagy távcsövek, az Eladó garanciát nyújt. A jótállási feltételeket az Eladó az adott termék dokumentációjában közli.

A garanciális jogok érvényesítése céljából a Vevő az Eladó ügyfélszolgálati osztályához fordulhat.

A garancia nem vonatkozik a termék rendes kopására, valamint a termék nem rendeltetésszerű használatával, vagy helytelen karbantartásával okozott károkra.

Az Eladó akkor mentesülhet jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. alpontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

08 – Felelősség

 

Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a Honlap kialakításával és frissítésével kapcsolatos erőfeszítések ellenére is a Honlapon előfordulhatnak tévedések, pontatlanságok vagy mulasztások. Továbbá problémák fordulhatnak elő a Honlapra való csatlakozással, vagy a létrejött kapcsolat megszakadhat. Az Eladó kizárja a felelősségét ezen utóbbi anomáliákból eredő károkért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért, illetve szerződésen kívüli károkozásért.

09 - Szellemi tulajdon és az azzal kapcsolatos jogok

 

Az Eladó üzleti dokumentációjának tartalmát, a Honlapot és annak részeit képező minden alkotóelemét, elsősorban a fényképeket, szövegeket, prezentációkat, védjegyeket, mintákat vagy számítógépes programokat (a továbbiakban „szellemi tulajdonjog tárgyai”) szerzői és iparjogvédelmi jogok, és más azzal összefüggő jogok védik.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat harmadik fél csak a törvényben előírt esetekben használhatja fel, vagy ha az erre felhatalmazott személy harmadik fél számára arra engedélyt ad.

10 – Személyes adatok

 

A Honlapunkon vagy vásárlói megrendelőlapok segítségével történő rendeléskor a Vevőnek ki kell töltenie a megrendelés rögzítéséhez és feldolgozásához szükséges adatokat.

A Vevő vállalja, hogy pontos információkat közöl, és elsősorban arra fog ügyelni, hogy az általa megadott e-mail cím elérhető legyen attól a pillanattól fogva, amikor azt megadta, valamint arra, hogy a Vevő érdekkörében esően ne legyenek problémák az e-mailek fogadásával, az e-mail fiók zárolásával, vagy túlterhelésével.

A Vevő által megadott személyes adatok az Atlas For Men társaság Adatkezelési tájékoztatója alapján kerülnek kezelésre.

További információt az Adatvédelmi irányelveinkben, valamint a Sütik (Cookies) szabályzatban találhat.

11 – Környezetvédelem

 

Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy az elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladékot tilos a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladékkal keverni. Az elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék veszélyes anyagokat tartalmaz, amely kedvezőtlen hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre.

Az ilyen hulladék feldolgozására, felhasználására és újrahasznosítására megfelelő hulladékgyűjtő helyek állnak rendelkezésre.

A hulladékok újrahasznosításával a Vevők hozzájárulnak a természeti források megóvásához és az emberi egészség megvédéséhez.

12 – Irányadó jog - Viták rendezése

 

Az adásvételi szerződésre, valamint az azzal összefüggő jogokra és kötelezettségekre a magyar jogszabályok vonatkoznak, és a jogviták rendezésében Magyarország bíróságai az illetékesek, hacsak az nem került másként meghatározásra.

Az adásvételi szerződésből fakadó minden vitát a szerződő felek békés úton fogják rendezni. A Vevők ezen célból az Eladó ügyfélszolgálati osztályához fordulhatnak a fent említett elérhetőségen

Amennyiben a vita nem kerül rendezésre békés úton, a Vevő a vita bíróságon kívüli rendezését indítványozhatja az illetékes békéltető testületnél. Az eljárásra főszabály szerint illetékes békéltető testület a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét az alábbi URL címen találja: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Ezentúl Önnek lehetősége van az Európai Bizottság által javasolt online vitarendezési platformot igénybe vennie az alábbi URL címen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Hosting szolgáltatás
A webhely tárhelyét a COREYE biztosítja, amely a Pictime SAS tulajdonában van.

Társaság székhelye: Parc de la haute Borne, 22 rue Hergé 59650 Villeneuve d'Ascq – Franciaország
Telefon: (+33)3 28 520 520
Fax: (+33)3 28 520 529

E-mail: support@coreye.fr
Felelős kiadó: Marc Delamarre.

    Válassza ki a méretét

      Frissítettük a méreteinket, hogy megkönnyítsük a választást. Rendelés előtt tekintse meg !