🚚INGYENES SZÁLLÍTÁS 15 990 Ft feletti online vásárlás esetén! A termékeket a kézhezvételtől számított 100 napon belül visszaküldheti nekünk.

Adatvédelmi irányelvek


Az Atlasformen kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az Ön személyes adatainak legjobb szintű védelmét.

A jelen irányelv tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Atlasformen milyen módon kezeli az Ön személyes adatait.

Adatkezelőként az Atlasformen társaság (egyszerűsített részvénytársaság, melynek tőkéje 1.659.866,00 €, bejegyezve a Párizsi cégjegyzékbe a 449 149 038 számon, a társaság székhelyének címe: 87-89 rue La Boétie - 75008 Párizs - Franciaország, közösségi adószám: FR47 449 149 038) kötelezettséget vállal arra, hogy betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény rendelkezéseit, valamint a 2016.április 27-i 2016/679/EU rendeletet annak 2018. május 25-i alkalmazásától.

Miért kezeli az Atlasformen az Ön adatait?
Az Atlasformen személyes adatokat csak meghatározott, kifejezett és jogszerű célokra kezel.

1- Az adatkezelés jogalapja:

Az adatvédelmi szabályok értelmében az Atlasformen csak akkor jogosult az ügyfelek vagy felhasználók személyes adatainak felhasználására, ha arra vonatkozóan rendelkezik érvényes jogalappal.
Az Atlasformen köteles biztosítani, hogy rendelkezzen az alábbiak közül egy vagy több jogalappal:
- A szerződés végrehajtása (például egy rendelés kezelésére és végrehajtására vonatkozóan, vagy egy Atlasformen fiók kezelésére vonatkozóan), vagy
- Törvényi kötelezettség végrehajtása (pl.: számlák megőrzése), vagy
- Ha az Atlasformen társaság jogos érdekében áll, vagy
- Ha az érintett személy (felhasználó/ügyfél) hozzájárult.
A „jogos érdek” nem lehet ellentétes az érintett személyek jogaival és szabadságjogaival. Az Európai Rendeletben (GDPR) említett jogos érdek példái között szerepel a csalás megelőzése, a direkt marketing.

2- Az Atlasformen jogalapja :

Az Atlasformen társaság az alábbi személyes adatokat gyűjti be és regisztrálja a fent említett jogalapoknak megfelelően:


 

- Ügyfél fiók, kosár és rendelések kezelése:
Az erre vonatkozó jogalap az Ügyfél és az Atlasformen között létrejött szerződés végrehajtása, valamint az Atlasformen jogos érdeke.

- Fizetési műveletek kezelése:
Az erre vonatkozó jogalap az Ügyfél és az Atlasformen között létrejött szerződés végrehajtása.

- Szállítási műveletek kezelése:
Az erre vonatkozó jogalap az Ügyfél és az Atlasformen között létrejött szerződés végrehajtása.

- Ügyfélkapcsolat, ügyfélszolgálati igények nyomon követésének, termék visszaküldések és visszafizetések kezelése:
Az erre vonatkozó jogalap az Ügyfél és az Atlasformen között létrejött szerződés végrehajtása.

- Az ügyfélszolgálat és az ügyfél közötti kommunikáció megőrzése a szolgáltatása javítása érdekében:
Az erre vonatkozó jogalap az Atlasformen jogos érdeke a szolgáltatás minőségének javítására irányulóan.

- Csalás elleni harc a rendelés kifizetése során:
Az erre vonatkozó jogalap az Ügyfél és az Atlasformen között létrejött szerződés végrehajtása, valamint az Atlasformen jogos érdeke.

- Az ügyfelekre vonatkozó statisztikai, elemzési, kiválogatási és szegmentálási műveletek az ügyfelek jobb megismerése érdekében:
Az erre vonatkozó jogalap az Ügyfél és az Atlasformen között létrejött szerződés végrehajtása, valamint az Atlasformen jogos érdeke.

- Célzott kereskedelmi ajánlatok kiküldése e-mail-ben vagy más egyéb formátumban:
Az erre vonatkozó jogalap az érintett személy hozzájárulása az elektronikus levelezéshez.

A kereskedelmi ajánlatok papíralapú küldése az Atlasformen jogos érdekei miatt szükséges ahhoz, hogy termékeit népszerűsítse ügyfelei vagy érdeklődői körében, és ezáltal fejlessze üzleti tevékenységét.

Amennyiben Ön már rendelt az Atlasformen-től, a korábban megrendelt termékekhez hasonló termékekre vonatkozó ajánlatokat kaphat e-mailben, anélkül, hogy beleegyezését adta volna az ilyen e-mailek fogadásához. Ezenkívül kiválasztott partnereinktől postai úton is kaphat ajánlatokat.

Ön azonban az alábbiakban meghatározott feltételek mellett tiltakozhat az ilyen ajánlatok ellen.

- Az ügyfelek adatainak átadása az Atlasformen által a partnereknek annak érdekében, hogy az utóbbiak postai úton végezhessenek kereskedelmi kutatási műveleteket:

Amikor az Ön adatait továbbítjuk partnereinknek (adatközvetítőknek, sokszorosítóknak vagy partnermárkáknak), hogy azok postai úton kereskedelmi prospektusokat küldhessenek Önnek, akkor ezt azért tesszük, mert úgy véljük, hogy ez az Atlasformen jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és a szóban forgó jogos érdek az, hogy eleget tegyünk azoknak a szerződéses kötelezettségeknek, amelyekre a partnereinkkel kötött megállapodások keretében kötelezettséget vállaltunk.

Ön bármikor tiltakozhat adatainak marketing célú feldolgozása ellen, vagy visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez el kell küldenie az Atlasformen-nek egy erre vonatkozó kérést, vagy írásban az alább megadott postacímre, vagy a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül (Menüpont: "Kapcsolat" / Tárgy: "Adatvédelmi tisztviselő").

- A www.atlasformen.hu weboldal látogatottságának mérése:

Az erre vonatkozó jogalap az Ügyfél vagy a felhasználó hozzájárulása. További információért látogasson el a Sütik oldalunkra. 

- Játékok és hirdetések lebonyolítása:
Az erre vonatkozó jogalap az Atlasformen jogos érdeke.

- Információk megosztása szolgáltatókkal (akik az Atlasformen utasításai szerint járnak el):
Az erre vonatkozó jogalap az Ügyfél vagy a felhasználó hozzájárulása (az üzletszerzési célú műveletekhez).

- A szükséges adatok megőrzése és a felhatalmazott hatóságok adatkommunikációs kérelmeinek kezelése:
Az erre vonatkozó jogalap a törvényes kötelezettség végrehajtása.

- Milyen hosszú ideig őrizzük meg adatait?
Az adatokat a célkitűzés végrehajtásához szükséges ideig őrizzük meg, kivéve egyéb törvényi rendelkezések esetén.


 

Mely adatokat kezelik?
Az Öntől közvetlen vagy közvetett módon begyűjthető személyes adatokat, főként az alábbiakat:
- Azonosítási adatok: Utónév, keresztnév, azonosító;
- Személyes adatok: születési dátum; állampolgárság (tartózkodási hely);
- Elérhetőségi adatok: levelezési cím, e-mail, telefonszám;
- Gazdasági adatok: fizetési módok, fizetési történet, bankszámlaszám;
- Belépési adatok, szolgáltatások használata és interakciókra vonatkozó adatok: Belépési és használati naplók,
- Profilok és pontozás, amelyek lehetővé teszik az ügyfél szegmentálását.


 

Ki kapja meg az Ön adatait?
Az Ön adatait az Atlasformen partnerei részére továbbítjuk, akik saját javára kezelhetik az adatokat.

Az adatokat az alábbiak kapják meg:

- Kereskedelmi partnerek és marketing és hirdetési cégek részére
Az Atlasformen alvállalkozókat is alkalmaz, elsősorban az alábbi műveletekhez:
- Biztonságos fizetés a https://www.atlasformen.hu weboldalon;
- A csalás elleni harc és a kifizetetlen tételek beszedése;
- Megrendeléseinek kiküldése;
- Telefonhívások kezelése, azok esetleges rögzítése és a postai levelek kiküldése;
- A https://www.atlasformen.hu weboldal tartalmainak személyre szabása.

Az Ön adatait az EU-n kívül is kezelik?

Adatainak egyes címzettje lehet az Európai Unió területén kívül. Ebben az esetben az Atlasformen meghozza a szükséges rendelkezéseket az érintett alvállalkozókra és partnerekre vonatkozóan, hogy biztosítsa az Ön adataira vonatkozóan a megfelelő védelmi szintet, és az a hatályos szabályozásoknak megfeleljen (az Európai Bizottság szabványos szerződési kikötései, a Privacy Shield adatvédelmi elveinek betartása).


 

Mi az Atlasformen adatvédelmi tisztviselőjének feladata?
Az Atlasformennél a kinevezett adatvédelmi tisztviselő (DPO) feladata, hogy ügyeljen a szabályzat betartására és a jelen dokumentumban foglalt szabályok betartására.
Biztosítja a dolgozók tájékoztatását és válaszol azon felhasználóknak és ügyfeleknek, akik az Atlasformen által begyűjtött személyes adatokra vonatkozó jogaikat kívánják gyakorolni.

Mik az Ön jogai?
Ön adataira vonatkozóan hozzáférési, helyesbítési és törlési joggal rendelkezik. Továbbá kérheti az adatai hordozhatóságát.
Ezen kívül Önnek joga van kifogásolni a végrehajtott adatkezelést vagy kérheti annak korlátozását, de szintén joga van az adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonni.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Jogait bármikor gyakorolhatja, valamint bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatvédelmi tisztviselővel (DPO) az alábbiakban megadott címeken.


- A weboldalon a „Kapcsolat” menüpontban, az „DPO - Személyes adatok kezelése” tárgy alatt.
- Telefonon: +36 1 245 5793
- Postai úton

Adatvédelmi tisztviselő (DPO):
- Atlasformen – DPO – 2041 Budaörs, Pf. 21.
Szükség esetén az Atlasformen kérheti Öntől a személyazonosságát igazoló dokumentum bemutatását.
Kérelmének beérkezésétől számítva egy hónapon belül fog választ kapni.

Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Amennyiben az Atlas For Mennel folytatott kommunikáció nem volt kielégítő, lehetősége van panaszt benyújtani a magyar adatvédelmi hatósághoz (NAIH), amely Magyarországon a személyes adatokkal kapcsolatos kötelezettségek betartásának ellenőrzését végző hatóság.

Hogyan gondoskodunk adatai biztonságáról?
Az Atlasformen biztosítja, hogy adatai kezelése teljesen biztonságosan és bizalmasan történjen, beleértve azt is, ha bizonyos műveleteket alvállalkozók végeznek. Így annak érdekében, hogy elkerüljük az Önt érintő személyes adatok nem megfelelő használatát, azok módosítását és törlését megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk. Ezek az intézkedések a kezelt adatok érzékenységi szintjéhez, valamint az adatok kezelésének vagy végrehajtásának kockázati szintjéhez igazodnak.

Az Adatvédelmi irányelv módosítása
A jelen Személyes adatokra vonatkozó irányelv bármikor módosítható.

    Válassza ki a méretét